WELKOM!
Om te beginnen. Dit was een opdracht voor mijn opleiding. Ik heb geen psychologie gestudeerd. Hier mag van alles gaan gebeuren. Door mij en door u, de mensen van mijn studiegroep. We zien wel wat het wordt.
Het is werk in uitvoering. Hier staan korte bespiegelingen gericht op mijn studie, om precies te zijn op een klein onderzoekje om antwoord te krijgen op drie onderzoeksvragen met betrekking tot jeugdcultuur:
Wat is een peergroup en waarom ontstaat deze?
Wat is de rol hierin van de adolescent? Wat zijn voor- en nadelen van een peergroup?
De antwoorden komen nog.
Denk ik. Ik ben zelf overigens ook een deel van een peergroup. En zodra ik weet welke laat ik het u ook weten !

vrijdag 4 februari 2011

Wat is de rol hierin van de adolescent?

De rol van de adolescent in het ontstaan van de peergroup is vrijwel nooit een bewuste.
Je kunt wel stellen dat jongeren heel soms strategisch nadenken over welke groep een garantie geeft om succesvol en veilig de dag door te komen, maar over het algemeen ontstaan vriendschappen uit emotionele en sociale behoeftes, die grotendeels gestuurd worden door ons onderbewustzijn.
Deze basisbehoeften zoals veiligheid, geborgenheid, acceptatie en verzelfstandiging zijn zo ingebakken in onze natuur, dat we ze als vanzelfsprekend kunnen beschouwen.
Het is verbonden aan je prettig voelen, het gezellig hebben met elkaar en ook aan onze behoefte om loyaliteit en compassie aan anderen te bieden.
Hieruit kun je concluderen dat het de basisbehoefte is die ons drijft, als een soort drift, een proces waar we niet zelf in sturen.
Uiteraard is dat wat kort door de bocht, maar ik heb vrijwel nergens een jongere ontmoet die willens en wetens, met het doen van een vergelijkende studie, met tabellen en scenario's in de hand, kiest voor de meest succesvolle clique om zich bij aan te sluiten, dit komt kennelijk zelden voor, meestal regelt zich zoiets vanzelf.

De jongere is echt niet de hele dag bezig met de letterlijke vraag; "Is dit een groep waar ik veilig ben?" of "Kan ik hier goede adviezen krijgen als ik ze nodig heb?".
Maar uiteraard wellicht wel dagelijks met de vraag; "Voel ik me goed?".
En natuurlijk is vriendschap een gekozen relatie, maar ook dit is iets wat vanzelf ontstaat op basis van gedeelde opvattingen en gevoelens.
Het mag overigens niet onvermeld blijven dat op latere leeftijd studenten wél degelijk beredeneerd kiezen voor een sociaal netwerk dat hun beroeps-kansen vergroot (Studentendisputen of politieke netwerken).
Dit gebeurt vanaf het moment dat jongeren bewust aan hun toekomst gaan bouwen, iets wat ze voor hun zestiende wel ergens in hun achterhoofd hebben, maar wat pas een noodzakelijkheid wordt op het moment van belangrijke beroepskeuzemomenten.
We gaan er dan wel van uit dat de adolescent op dat moment al redelijk los is van zijn of haar ouders en in grote mate al zelfstandig in het leven staat met alle verantwoordelijkheden die daar bij horen, eigenlijk is de adolescent dan al lang een volwassene....


3 opmerkingen:

  1. Dit was gewoon een opdracht voor een college-reeks. Samenvatting van een boek. Wat is je punt? Zeg ik hierin iets wat je niet aanstaat? Moet je bij de schrijvers van het boek zijn. Gegroet.

    BeantwoordenVerwijderen