WELKOM!
Om te beginnen. Dit was een opdracht voor mijn opleiding. Ik heb geen psychologie gestudeerd. Hier mag van alles gaan gebeuren. Door mij en door u, de mensen van mijn studiegroep. We zien wel wat het wordt.
Het is werk in uitvoering. Hier staan korte bespiegelingen gericht op mijn studie, om precies te zijn op een klein onderzoekje om antwoord te krijgen op drie onderzoeksvragen met betrekking tot jeugdcultuur:
Wat is een peergroup en waarom ontstaat deze?
Wat is de rol hierin van de adolescent? Wat zijn voor- en nadelen van een peergroup?
De antwoorden komen nog.
Denk ik. Ik ben zelf overigens ook een deel van een peergroup. En zodra ik weet welke laat ik het u ook weten !

maandag 7 februari 2011

Over identiteit.

De peergroup bepaalt in grote lijnen hoe keuzes worden gemaakt.
Of de groep ook bepaald hoe je bent als individu blijft een gewetensvraag.
Je zou jezelf kunnen afvragen in hoeverre je eigen
identiteit daadwerkelijk door jezelf bepaald wordt, ook als je geen adolescent meer bent.
In hoeverre bepaal je zelf hoe je je gedraagt op je werk, binnen je familie of vriendenkring, als je naar de stembus gaat...

Het lijkt er op dat we ons hele leven bezigzijn met ons af te vragen wie we zijn, wie we willen zijn en wat de zingeving is van dit alles.
Maar wat identiteit precies is, is moeilijk te omschrijven, we weten eigenlijk alleen dat we het allemaal willen hebben en dat "de onze toch vooral in ieder geval de onze of uniek moet zijn".
Onze identiteit staat echter vrijwel nooit op zichzelf, onze identiteit is alleen zichtbaar als we hem naast die van een ander kunnen leggen, als we kunnen vergelijken.
En daarvoor hebben we anderen nodig, om te spiegelen, te groeien en eventueel te herzien.
Die 'anderen', dat is je peergroup.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten